ICT
De vennootschap heeft ten doel:


Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in en het samenwerken met andere vennootschappen en ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

Het verzorgen van de directie over andere ondernemingen, het voeren van management over ondernemingen en het geven van adviezen met betrekking tot de bedrijfsvoering van ondernemingen;

Het beleggen in en de exploitatie van onroerende zaken en het beleggen in effecten en andere vermogensbestanddelen;

Het uitvoeren van en het verlenen van medewerking aan pensioenregelingen en lijfrente-overeenkomsten;

Het verlenen van diensten.


Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Albers, 06-44775552, info@evira.nl
www.nonego.nl